ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ

ਮੇਰੇ ਏਸ ਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਭਰੋ

ਮੇਰੇ ਗਧੇ ਲਿੰਗ ਸਟੋਰਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਫੀਲ ਮਾਈ ਏਸ ਟੈਨਿਸ ਸਟ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਫੀਲਡ

ਇਸ ਟੁੱਟੇ-ਗਧੇ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ!

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਤੰਗ ਗਲ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੈਰੀ ਛੱਡਣੀ

ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਖਤ ਕੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ!

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ!

ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੁਕਾਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਡੂੰਘੀ ਕੁੱਜੀ ਬੁਲਬੁਦੀ ਬੱਟ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਡੁੱਬ. ਉਹ 7 ਮੱਧਮ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿਆਣਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਦੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ

ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ. ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੁਆਦੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾੜੀ ਵੀ ਪੌਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ! ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਦਾ ਸਿਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਿੰਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

ਚੀਕ

ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਨਿਰਵਾਣ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ

ਬਿਲਕੁਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਵੋਗੇ

ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਿਖਰ ਤੇ

• ਮੁਫ਼ਤ ਟੋਇਲ ਕਲੀਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਮੁਫਤ ਲੂਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

• ਫੈਂਟਸ ਮਾਸ TPR ਵਰਤ ਕੇ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੁਪਰ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

• ਹਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਟਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

• ਕਢਾਉਣ ਲਈ 7 ਇੰਚ ਨਾਲ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗਧੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ

• ਗੌਣ ਐਂਟ੍ਰੂਟ ਕਰੌਕ ਬਲੇਵ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ

• ਮੇਰੇ ਗਧੇ ਲਿੰਗ ਸਟੋਰਰ ਨੂੰ ਭਰੋ

ਪਲ ਭਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗਧੇ ਲਿੰਗ ਸਟੋਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਇਸ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲੂਬ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਊਂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੁਪਰ ਸਾਫਟ ਫੈਨਟਾ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਹਰ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਇੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਫੈਲਾਓ

ਚੀਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪੌਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਪਾੜੋ!

ਸਾਫ ਅੱਪ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੁਫ਼ਤ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਘੇ ਸਾਪੀ ਲਓ

ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਧੇ ਲਿੰਗ ਸਟਰੋਕ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਸਾਵਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਸੈਕਸ ਟਰੈੱਕੂ.

ਤੰਗ ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕ

ਹਾਰਡ ਕੁੱਕੜ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਲਿੰਗ ਸਟਰੋਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ (ਅੱਗੇ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਛੋਟ.

(ਵੇਖਿਆ 2,352 ਵਾਰ, 1 ਦੌਰੇ ਅੱਜ)
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *